Gina

Facial Feminization Surgery

Photos taken only 8 days after surgery  /  Las fotos han sido tomadas solo 8 días después de la cirugía

GINA PRE GINA PRE

MOVE ARROWS SIDE TO SIDE TO SEE ALL BEFORE AND AFTER PHOTOS

Gina before and after FFS


 • GINA’S
  FACEBOOK

 • GINA’S
  TWITTER

 • GINA’S
  GOOGLE+

 • GINA’S
  YOUTUBE

 • GINA’S
  INSTAGRAM

 • GINA’S
  BLOG/NEWS